Yuehong Kungfu Tea -

Yuehong Kungfu Tea

Publicerade: fredag 29 december, 2017

Yuehong kungfu te tillverkas i Shaoxing, Zhuji och Shengzhou County i Zhejiang-provinsen. Det fuktiga klimatet, riklig nederbörd och bördig jord är mycket lämpliga för teodling. Yuehong Kungfu-te är gjord av strikta normer att endast ett blad per knopp eller två blad per knopp är tillåtet. Färskt löv kommer efter förtorkning, rullande, jäsning, torkning av fyra raffineringsprocesser.