Där Taiwan Sun Moon Lake Black Tea lever -

Där Taiwan Sun Moon Lake Black Tea lever

Publicerade: onsdag 17 januari, 2018

Sun Moon Lake te planteras i Yuchi Township, Nantou County, där kullarna ligger i en höjd av 600-800 meter med ständig stabil temperatur och måttlig fuktighet. Här liknar Indien Assam områdets geografiska miljö så att den är mycket lämplig för tillväxten av Assam te. Slutligen valde taiwanesiska Lianhua Pond i Nantou County för att odla teet och planterade därefter slutprodukten i fiskdamm, Puli, Shuili-området i Nantou County.