Vad är tejäsning? -

Vad är tejäsning?

Publicerade: torsdag 1 februari, 2018

Tala om te, vi kallar ofta att allt jäst, halvfermenterat, lättjäst. Är dessa samma jäsning med våra vanliga jäste, yoghurt, vin, vinäger, etc ...? Vad är skillnaden mellan dem? Låt oss visa dig tejäsningen.

Vad är jäsning
Vanligen kallad jäsning, mestadels organismer för viss nedbrytning av organiskt material. Fermentationfenomenet har länge erkänts av människor, men förståelse av dess väsen är en fråga om nästan 200 år. Mikrobiologi Fysiskt definierad jäsning: processen med vilken organismer oxiderar och nedbryts till oxiderade produkter och frigör energi kallas biooxidation.
Fermentation som definierad i industriell produktion - Industriell fermentering: Industriell produktion refererar i allmänhet till alla industriprocesser som bygger på mikroorganismernas livsaktivitet kallas fermentation, såsom ölbröd och MSG-produktion. Fermentering i mat: Fermenterad mat är en typ av mat som görs av människor som använder välgörande mikroorganismer och har unik smak såsom yoghurt, ost, fermenterat ris, pickles, sojasås, vinäger, bönor, risvin, öl, vin och så vidare.

Fermentering av te - biologisk oxidation
Folk säger ofta att kinesiskt te är uppdelat i sex huvudtyper te i enlighet med graden av jäsning och det integrerade systemet. Emellertid är termen fermentativ här ganska annorlunda än den ovannämnda mikrobiella jäsningen i vanligt sammanhang av kinesiskt te. I tebladen bearbetas samma bit gröna blad till grönt te, svart te, oolongte och liknande genom att kontrollera den biologiska oxidationen, en process som också felaktigt kallas fermentation. Denna process är mer som en serie enzymatiska reaktioner, kanske mer så kallad biologisk oxidation. Biooxidering av teblad är en serie oxidativa processer genom vilka oxidasenzymer som finns närvarande i cellväggen främjar katekiner efter nedbrytning av cellväggen.
I te-cellerna finns katekiner närvarande i cytosolen, medan oxidaset huvudsakligen är närvarande i cellväggen, inte huvudsakligen i mikroorganismen, så det är nödvändigt att bryta cellväggen. Detta förklarar också naturligtvis varför jäst te måste vridas. Enligt den olika graden av oxidering av polyfenoler skiljer man också hela fermenteringen, halvfermentationen, ljusjäsningen. I svart te är polyfenoler högt oxiderade, så kallas hela fermentationen; polyfenoler i oolong-teoxidationsgrad är ungefär hälften, då känd som halvfermenterad.
I exempelvis svart tebearbetning är syftet med jäsning att oxidera de katekiner som ingår i bladen. Bladfärg från grön till kopparröd, svart tespecifika färger. När tevätskemembranet skadas, oxideras polyfenoler, aminosyror och andra ämnen i vakuolen gradvis, medan katekinoxidationen, så den delen av de kemiska substanserna i bladen ger svart te-specifik färg- och smakkvalitet.
Ovanstående är den grundläggande betydelsen av jäsning av kinesiskt te. På grund av den mängd kinesiskt te, bearbetningstekniken och rättssystemet är emellertid rika och färgglada, definitionen av kvalitet är annorlunda. Vid vissa teproduktion och kvalitetsbildning, förutom ovannämnda jäsning i den meningen att den biologiska oxidationen av sin egen enzymatiska reaktion finns, är det också mikroorganismer som är involverade i vissa områden. Till exempel, Pu'er te och matcha fermentation process, förutom enzymatisk verkan, men också deltagande av mikroorganismer. Efter separationsstudier är de huvudsakliga mikroorganismerna Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus clavatus, Aspergillus kawaii, Rhizopus, mjölksyrabakterier och jäst. Ändå behöver vi fortfarande tydligt skilja de mikroorganismer som är involverade i jäsningen och jäsningen av känslan av biologisk oxidation - annars kan begreppets tvetydighet leda till ett missförstånd om bildandet av tekvalitetsmekanism.