Yuehong Kungfu Tea

Published: fredag 29. desember 2017

Yuehong kungfu te er produsert i Shaoxing, Zhuji og Shengzhou County i Zhejiang-provinsen. Det fuktige klimaet, rikelig nedbør og fruktbar jord er svært egnet for te voksende. Yuehong Kungfu te er laget av strenge standarder at bare ett blad per en knop eller to blader per bud er tillatt. Friske blader kommer etter maling, rulling, gjæring, tørking av fire raffineringsprosesser.