Hvor Taiwan Sun Moon Lake Black Tea lever

Published: onsdag 17. januar 2018

Sun Moon Lake te er plantet i Yuchi Township, Nantou County, der åsene ligger i en høyde på 600-800 meter med stødig stabil temperatur og moderat fuktighet. Her ligner India Assam områdets geografiske miljø slik at det er svært egnet for veksten av Assam te. Til slutt valgte taiwanske Lianhua Pond of Nantou County å avle te, og plantet sluttproduktet i fiskedammen Puli, Shuili-området i Nantou County.