Ansvarsfraskrivelse

www.best-tea.com ønsker deg velkommen til denne nettsiden. Ved å se sidene på dette nettstedet, bekrefter du at du har lest og akseptert disse ansvarsfraskrivelsene.

1.Copyright

Alt på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet, med mindre annet er nevnt. Copyright Law beskytter artister opphavsretten i deres originale kunstverk. Alle seere bør være oppmerksomme på at opphavsretten til kunstverkene som finnes på denne nettsiden, forblir den eksklusive eiendommen til kunstneren. Opphavsrett er administrert av www. Best-tea.com, kunstnerne eller deres agenter. Kunstverk kan kun vises for kjøperens bruk, og kun nedlastes for slike formål. Ingen gjengivelse av noen av kunstverkene fra denne nettsiden for kommersiell bruk kan av en eller annen grunn uten å få skriftlig tillatelse fra galleriet, kunstnerne eller deres agenter. Under lov om opphavsrett er det rettferdig å reprodusere en enkelt kopi til personlig eller utdanningsformål, forutsatt at det ikke gjøres endringer i innholdet, og forutsatt at en opphavsrettserklæring som akkrediterer innholdet, er vedlagt reproduksjonen. Utover det kan ingen ytterligere kopier av kunstverk fra denne nettsiden bli laget eller distribuert uten skriftlig fullmakt. www. Best-tea.com er opphavsrettseier for alle andre aspekter av nettstedet, inkludert tekst, fotografier og webdesign hvis ikke annet er oppgitt.

2.Disclaimer

www. Best-tea.com bestreber seg på å vise bredest mulig utvalg av kunstverk fra lagerlokalet og utstillingene. Alle kunstverk som vises på denne nettsiden er representativt for lageret som er båret av galleriet. Mens alt arbeid er gjort for å holde oppdatert informasjon om kunstverk, kan noen av verkene som vises på dette nettstedet ikke være til salgs. Ta kontakt med galleriet for ytterligere detaljer om spesielle kunstverk. Hvis et kunstverk ikke er tilgjengelig for salg, www. Best-tea.com kan levere bilder på forespørsel fra alternative kunstverk av tilsvarende kvalitet. www. Best-tea.com forbeholder seg retten til å legge til kunstverk til eller fjerne fra nettstedet uten forhåndsvarsel. Endringer eller oppdateringer av innholdet på dette nettstedet kan forekomme uten varsel. Ingen innhold på dette nettstedet skal legge til eller endre noen kontrakt for produkter eller tjenester du måtte ha med www. Best-tea.com. Mens alle forsøk har blitt gjort for å levere nøyaktig informasjon, kan feil og utelatelser forekomme. Følgelig, www. Best-tea.com tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som kan direkte eller indirekte skyldes råd, mening, informasjon, representasjon eller utelatelse, uaktsomt eller annet, som finnes på dette nettstedet.

3. Godkjennelse av våre vilkår

Ved å besøke nettstedet www. Best-tea.com, visning, tilgang til eller på annen måte å bruke noen av tjenestene eller informasjonen som er opprettet, samlet, kompilert eller sendt til www.best-tea.com, godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk. Hvis du ikke ønsker å være bundet av våre vilkår, er det ikke bare ditt valg å besøke, se på eller på annen måte bruke tjenestene til www.best-tea.com. Du forstår, godtar og anerkjenner at disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og www.best-tea.com, og at din bruk av www.best-tea.com skal indikere din avgjørende aksept av denne avtalen.

4. Proprietære rettigheter

Du anerkjenner og godtar atwww.best-tea.com kan inneholde proprietær og konfidensiell informasjon, inkludert varemerker, servicemerker og patenter som er beskyttet av immaterielle lover og internasjonale avtaler om intellektuell eiendom. Www.best-tea.com tillater deg å vise og lage en enkelt kopi av deler av innholdet for offline, personlig, ikke-kommersiell bruk. Innholdet vårt må ikke selges, reproduseres eller distribueres uten vår skriftlige tillatelse. Eventuelle tredjeparts varemerker, servicemerker og logoer tilhører deres respektive eiere. Eventuelle ytterligere rettigheter som ikke spesifikt er gitt her er reservert.

5. Innleverte innhold

Når du sender inn innhold til www.best-tea.com, gir du samtidig www.best-tea.com en uigenkallelig, verdensomspennende, lisensfri lisens for å publisere, vise, modifisere, distribuere og syndikere innholdet ditt over hele verden. Du bekrefter og garanterer at du har den nødvendige myndighet til å gi ovennevnte lisens til www.best-tea.com.

6. Oppsigelse av avtalen

Vilkårene for denne avtalen vil fortsette å gjelde for evigvarende, til de blir avsluttet av en av partene uten varsel når som helst, uansett grunn. Vilkår som skal fortsette i evigheten skal ikke påvirkes av opphør av avtalen.

7. Ansvarsfraskrivelse for garantier

Du forstår og godtar at din bruk av www.best-tea.com er helt på egen risiko, og at våre tjenester leveres "som er" og "som tilgjengelig". Www.best-tea.com gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, påtegninger eller representasjoner om driften av www.best-tea.com nettsiden, informasjon, innhold, materialer eller produkter. Dette skal inkludere, men ikke begrenses til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og ikke-brudd, og garantier for at tilgang til eller bruk av tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri eller at feil i tjenesten blir rettet opp.

8. Ansvarsbegrensning
Du forstår og godtar at www.best-tea.com og dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper under ingen omstendigheter skal være ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller eksemplariske skader. Dette skal omfatte, men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd, forretningsmessig omdømme eller goodwill, tap av programmer eller informasjon eller annet immaterielt tap som oppstår ved bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten eller informasjonen, eller Enhver permanent eller midlertidig opphør av slik tjeneste eller tilgang til informasjon, eller sletting eller korrupsjon av noe innhold eller informasjon, eller manglende lagring av innhold eller informasjon. Ovennevnte begrensning gjelder hvorvidt www.best-tea.com har blitt informert om eller burde ha vært oppmerksom på muligheten for slike skader. I jurisdiksjoner der utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader ikke er tillatt, er ansvaret for www.best-tea.com begrenset til det største omfanget loven tillater.

9. Eksternt innhold

Www.best-tea.com kan inneholde hyperkoblinger til tredjepartsinnhold, annonsering eller nettsteder. Du anerkjenner og godtar at www.best-tea.com ikke er ansvarlig for og ikke støtter reklame, produkter eller ressurser som er tilgjengelige fra slike ressurser eller nettsteder.

10. Jurisdiksjon

Du forstår og aksepterer uttrykkelig å underkaste seg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i landet, staten, provinsen eller territoriet som er utelukkende av Paint Place for å løse juridiske forhold som følger av denne avtalen eller relatert til din bruk avwww.best-te. com. Hvis domstolen har jurisdiksjon, regner med at enhver bestemmelse i avtalen er ugyldig, vil denne bestemmelsen bli fjernet fra Vilkårene og de resterende Vilkårene vil fortsatt være gyldige.

11. Hele avtalen

Du forstår og godtar at ovennevnte vilkår utgjør hele generell avtale mellom deg og Paint Place. Du kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser når du bruker, kjøper eller har tilgang til andre tjenester, tilknyttede tjenester eller innhold fra tredjepart eller materiale.

12. Endringer i vilkårene

Paint Place forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn og uten varsel. Endringer i våre vilkår blir effektive på datoen de blir lagt ut og din fortsatte bruk av www.best-tea.com etter at eventuelle endringer i vilkårene har gitt inntrykk av at du er bundet av dem.