Disclaimer

www.best-tea.com heet u welkom op deze website. Door de pagina's van deze website te bekijken, erkent u dat u deze afwijzingen heeft gelezen en geaccepteerd.

1.Copyright

Alles op deze site is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld. Copyright Law beschermt de Artists Copyright in hun originele kunstwerken. Alle kijkers moeten zich ervan bewust zijn dat de auteursrechten van de kunstwerken op deze website de exclusieve eigendom van de kunstenaar blijven. Copyright wordt beheerd door www. Best-tea.com, de artiesten of hun agenten. Kunstwerken mogen alleen voor de doeleinden van de koper worden bekeken, en worden alleen voor dergelijke doeleinden gedownload. Om het even welke reden mag geen enkele kunstwerken van deze website voor commercieel gebruik worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Galerij, de Artiesten of hun agenten. In het kader van het auteursrecht is het eerlijk om een ​​enkel exemplaar voor persoonlijke of educatieve doeleinden te reproduceren, mits er geen wijzigingen aan de inhoud worden aangebracht en op voorwaarde dat een auteursrechtelijke verklaring die de inhoud accentueert aan de reproductie is gekoppeld. Daarnaast mogen geen verdere kopieën van kunstwerken van deze website worden gemaakt of verspreid zonder schriftelijke toestemming. www. Best-tea.com is de auteursrechtenhouder voor alle andere aspecten van de website, met inbegrip van tekst, foto's en website ontwerpen tenzij anders vermeld.

2.Disclaimer

www. Best-tea.com streeft naar het breedste mogelijke assortiment kunstwerken uit zijn voorraadkamer en tentoonstellingen. Alle kunstwerken die op deze website staan, zijn representatief voor de voorraad die door de galerij wordt gedragen. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om up-to-date informatie over kunstwerken te houden, zijn sommige van de werken die op deze website verschijnen misschien niet te koop. Neem contact op met de galerij voor nadere bijzonderheden over bepaalde kunstwerken. Als een kunstwerk niet beschikbaar is voor verkoop, www. Best-tea.com kan beelden op verzoek van alternatieve kunstwerken van een vergelijkbare kwaliteit leveren. www. Best-tea.com behoudt zich het recht voor om kunstwerken toe te voegen aan of te verwijderen van de website zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen of updates van de inhoud van deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden. Geen inhoud op deze site zal toevoegen of wijzigen van een contract voor producten of diensten die u zou hebben met www. Best-tea.com. Terwijl alle inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen fouten en nalatigheden optreden. Dienovereenkomstig, www. Best-tea.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit advies, mening, informatie, vertegenwoordiging of nalatigheid, of nalatig of anderszins, op deze site.

3. Acceptatie van onze voorwaarden

Door de website te bezoeken www. Best-tea.com, bekijken, toegangen of anderszins gebruiken van een van de diensten of informatie die is gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend op www.best-tea.com, gaat akkoord met de volgende Servicevoorwaarden. Als u niet gebonden bent aan onze voorwaarden, mag u alleen de diensten van www.best-tea.com bezoeken, bekijken of anderszins gebruiken. U begrijpt, erkent en erkent dat deze Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst tussen u en www.best-tea.com vormen en dat uw gebruik van www.best-tea.com uw afdoende acceptatie van deze overeenkomst aangeeft.

4. eigendomsrechten

U erkent en gaat akkoord dat www.best-tea.com eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie mag bevatten, waaronder handelsmerken, servicemerken en octrooien die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en internationale overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. Www.best-tea.com staat u toe om een ​​enkel exemplaar van delen van de inhoud te bekijken en te maken voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, servicemerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle verdere rechten die niet specifiek hierin zijn verleend, zijn gereserveerd.

5. Verzonden inhoud

Wanneer u inhoud aan www.best-tea.com voorlegt, geeft u tegelijkertijd www.best-tea.com een ​​onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw inhoud wereldwijd te publiceren, weergeven, wijzigen, distribueren en syndiceren. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste autoriteit heeft om bovengenoemde licentie te geven aan www.best-tea.com.

6. Beëindiging van de Overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven doorlopend van toepassing tot door beide partijen zonder enige opzegging om welke reden dan ook beëindigd worden. Voorwaarden die voortdurend doorgaan, worden niet beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

7. Disclaimer van Garanties

U begrijpt en gaat akkoord dat uw gebruik van www.best-tea.com geheel op uw eigen risico is en dat onze diensten "zoals is" en "als beschikbaar" worden geleverd. Www.best-tea.com geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, onderschrijvingen of vertegenwoordigingen over de werking van de www.best-tea.com website, informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk en garandeert dat toegang tot of gebruik van de dienst ononderbroken of foutvrij is of dat defecten in de dienst zullen zijn gecorrigeerd.

8. Beperking van aansprakelijkheid
U begrijpt en gaat akkoord dat www.best-tea.com en een van haar dochterondernemingen of filialen in geen geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, consequente of voorbeeldige schadevergoeding. Dit omvat, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstverlies, bedrijfsonderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of ander immaterieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik of de onvermogen om de dienst, of informatie te gebruiken, of Elke permanente of tijdelijke beëindiging van deze dienst of toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van inhoud of informatie of het niet opslaan van inhoud of informatie. Bovenstaande beperking is van toepassing of de www.best-tea.com al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van www.best-tea.com beperkt tot de grootste mate die door de wet wordt toegestaan.

9. Externe inhoud

Www.best-tea.com kan hyperlinks bevatten aan inhoud van derden, reclame of websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat www.best-tea.com niet verantwoordelijk is voor en onderschrijft geen reclame, producten of hulpbronnen die beschikbaar zijn op dergelijke bronnen of websites.

10. bevoegdheid

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat akkoord met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de gerechten van het land, de staat, de provincie of het grondgebied dat uitsluitend door Paint Place is vastgesteld om eventuele juridische zaken die voortvloeien uit deze overeenkomst of verband houden met uw gebruik vanwww.best-thee, op te lossen. com. Als het gerechtshof bevoegd is, bepaalt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, dan wordt die bepaling verwijderd uit de voorwaarden en de overige voorwaarden blijven geldig.

11. Volledige overeenkomst

U begrijpt en stemt ermee in dat bovenstaande voorwaarden de gehele algemene overeenkomst tussen u en Paint Place vormen. U kunt onderhevig zijn aan aanvullende Algemene Voorwaarden wanneer u andere diensten, affiliate services of inhoud van derden of materiaal gebruikt, gebruikt of verkoopt.

12. Wijzigingen in de voorwaarden

Paint Place behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Wijzigingen in onze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze zijn geplaatst en uw doorlopende gebruik van www.best-tea.com na eventuele wijzigingen in de voorwaarden, betekent dat u uw afspraak bent gebonden door hen te binden.