כיצד ניתן לשנות את פרטי החשבון שלי?

כיצד ניתן לשנות את פרטי החשבון שלי?

תשובה

אתה רק צריך ללחוץ על הקישור חשבון הנמצא בפינה הימנית העליונה של האתר שלנו. כניסה באמצעות מזהה המשתמש והסיסמה שלך, בצע את השינויים שאתה רוצה ולשמור אותם.