Отказ от отговорност :

Отказ от отговорност

www.best-tea.com Ви посреща на този сайт. Като преглеждате страниците на този уебсайт, вие потвърждавате, че сте прочели и приехте тези откази от отговорност.

1.Copyright

Всичко на този сайт е с авторски права, освен ако не е посочено друго. Законът за авторското право защитава авторските авторски права в оригиналните им произведения на изкуството. Всички зрители трябва да са наясно, че авторските права върху произведенията, намиращи се на този сайт, остават изключителна собственост на Изпълнителя. Авторското право се управлява от www. Best-tea.com, художниците или техните агенти. Произведения може да се разглеждат само за целите на браузъра на купувачите и да се изтеглят само за такива цели. Не може да се възпроизвежда никакво произведение от този сайт за търговска употреба по каквато и да е причина, без предварително да получи писмено разрешение от Галерията, художниците или техните агенти. Съгласно Закона за авторското право е справедливо да се възпроизвежда едно копие за лични или образователни цели, при условие че не са направени промени в съдържанието и при условие, че към възпроизвеждането е приложено съобщение за авторско право, което акредитира съдържанието. Освен това, не могат да се правят или разпространяват копия от творби от този уебсайт без писмено разрешение. WWW. Best-tea.com е собственикът на авторските права за всички други аспекти на уебсайта, включително текст, фотографии и дизайн на уебсайта, освен ако не е посочено друго.

2.Disclaimer

WWW. Best-tea.com се стреми да покаже възможно най-широка гама от произведения на изкуството от склада и изложбите. Всички произведения на изкуството, показани на този уебсайт, са представителни за запаса, който носи галерията. Докато се полагат всички усилия за поддържане на актуална информация за произведения на изкуството, някои от произведенията, които се появяват на този сайт, може да не се продават. Моля, свържете се с галерията за повече подробности за конкретни произведения на изкуството. Ако дадена произведения на изкуството не е достъпна за продажба, www. Best-tea.com може да осигури изображения при поискване от алтернативни произведения на изкуството с подобно качество. WWW. Best-tea.com си запазва правото да добавя произведения или да ги премахва от уебсайта без предизвестие. Промените или актуализациите на съдържанието на този сайт могат да настъпят без предизвестие. Няма съдържание в този сайт, което да добавя или променя договора за продукти или услуги, които може да имате с www. Best-tea.com. Докато е направено всяко усилие да се предостави точна информация, могат да възникнат грешки и пропуски. Съответно, www. Best-tea.com не поема никаква отговорност за загуби или щети, които могат пряко или косвено да произтичат от съветите, мненията, информацията, представянето или пропускането, небрежност или по друг начин, съдържащи се на този сайт.

3. Приемане на нашите Общи условия

С посещение на уебсайта www. Best-tea.com, гледане, достъп до или използване по друг начин на някоя от услугите или информацията, създадена, събрана, съставена или изпратена на www.best-tea.com, вие се съгласявате да спазвате следните Срокове и Условия за ползване. Ако не желаете да се обвързвате с нашите Условия, единствената ви възможност не е да посетите, видите или да използвате по друг начин услугите на www.best-tea.com. Вие разбирате, съгласявате се и приемате, че тези Условия представляват правно обвързващо споразумение между вас и www.best-tea.com и че вашето използване на www.best-tea.com ще покаже Вашето окончателно приемане на това споразумение.

4. Притежавани права

Вие приемате и се съгласявате, чеwww.best-tea.com може да съдържа собствена и поверителна информация, включително търговски марки, марки за услуги и патенти, защитени от законите за интелектуална собственост и международните договори за интелектуална собственост. Www.best-tea.com ви дава право да преглеждате и правите едно копие от част от съдържанието му за офлайн, лична, некомерсиална употреба. Съдържанието ни може да не се продава, възпроизвежда или разпространява без писменото ни разрешение. Всички търговски марки, марки за услуги и лога на трети лица са собственост на съответните им собственици. Всички допълнителни права, които не са специално предоставени тук, са запазени.

5. Представено съдържание

Когато изпращате съдържание на www.best-tea.com Вие същевременно предоставяте на www.best-tea.com неотменяем, световен лиценз без лицензионни права за публикуване, показване, модифициране, разпространение и обединяване на вашето съдържание по целия свят. Вие потвърждавате и гарантирате, че имате необходимите пълномощия да предоставите горния лиценз на www.best-tea.com.

6. Прекратяване на договора

 

Условията на това споразумение ще продължат да се прилагат за цялото време, докато не бъдат прекратени от която и да е от страните

Без предупреждение по всяко време по някаква причина. Условията, които трябва да продължат във вечност, трябва да бъдат

Които не са засегнати от прекратяването на настоящото споразумение.

 

7. Отказ от гаранции

 

Разбирате и се съгласявате, че използването на www.best-tea.com е изцяло на ваш собствен риск и нашите услуги се предоставят "Както е" и "Достъпно". Www.best-tea.com не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции, потвърждения или представяния относно работата на уеб сайта www.best-tea.com, информация, съдържание, материали или продукти. Това включва, но не се ограничава до, подразбиращи се гаранции за продаваемост и годност за определена цел и ненарушение и гаранции, че достъпът до или ползването на услугата ще бъде непрекъснат или без грешки или че дефектите в услугата ще бъдат коригирана.

 

8. Ограничение на отговорността

Вие разбирате и се съгласявате, че www.best-tea.com и някоя от неговите дъщерни дружества или филиали в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или образцови щети. Това включва, но не се ограничава до щети за загуба на печалба, прекъсване на дейността, бизнес репутация или репутация, загуба на програми или информация или други нематериални загуби, произтичащи от използването или невъзможността да се използва услугата или информацията; Всяко постоянно или временно прекратяване на такава услуга или достъп до информация или изтриване или корупция на съдържание или информация или невъзможност за съхраняване на съдържание или информация. Горното ограничение се прилага независимо дали www.best-tea.com е уведомен или е трябвало да знае за възможността за такива щети. В юрисдикции, в които не е разрешено изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди, отговорността на www.best-tea.com е ограничена до максималната допустима от закона степен.

 

9. Външно съдържание

 

Www.best-tea.com може да включва хипервръзки към съдържание, реклама или уебсайтове на трети страни. Вие

Признават и се съгласяват, че www.best-tea.com не носи отговорност и не одобрява никого

Реклами, продукти или ресурси, достъпни от такива ресурси или уеб сайтове.

 

10. Юрисдикция

 

Вие изрично разбирате и се съгласявате да се подчинявате на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата на страната, държавата, провинцията или територията, определени единствено от Paint Place, за да решат каквито и да било правни въпроси, произтичащи от това споразумение или свързани с използването на www.best-tea. МС. Ако компетентният съд установи, че дадена разпоредба на споразумението е невалидна, тогава тази разпоредба ще бъде премахната от Условията, а останалите Условия ще продължат да бъдат валидни.

 

11. Цялостно споразумение

 

Разбирате и се съгласявате, че горните условия представляват цялото общо споразумение между вас и Paint Place. Възможно е да бъдете обект на допълнителни Общи условия, когато използвате, купувате или имате достъп до други услуги, партньорски услуги или съдържание или материали на трети страни.

 

12. Промени в Условията

 

Paint Place си запазва правото да променя тези условия от време на време по наше усмотрение и

Без предупреждение. Промените в нашите Условия влизат в сила на датата, на която са публикувани и вашите

Продължаващото използване на www.best-tea.com след всякакви промени в Условията ще означи вашето съгласие да бъдете обвързани от тях.